Người chạy siêu tốc độ

Người chạy siêu tốc độ

Game Vui 0

Người chạy siêu tốc độ

GAME INFO:
Super Speed Runner là một trò chơi đang chạy. Người chạy là một khối. Nó chạy trên bảng trắng. Bảng trắng tiếp theo xuất hiện khi các khối đi đến cuối con đường. Bạn cần phải điều khiển khối để nhảy lên bảng tiếp theo một cách nhanh chóng trong khi rơi xuống. Chạy ngay bây giờ.

PLAY NOW!
LEAVE A REPLY

Your email address will not be published.